UGRENOVIĆ

Mineralna đubriva

Biljke su organizmi koji imaju sposobnost da sintetišu, polazeći od jednostavnih neorganskih elemenata pa do složenih organskih jedinjenja, neophodnih za njihov život i život svih drugih bića. Vanjski ambijent, a naročito teren, obezbjeđuju biljci sve elemente neophodne za tu sintezu. Rast i razvoj biljke su rezultat usvajanja, asimilacije i elaboracije tih 20-ak elemenata zvanih „elementi plodnosti“, već postojećih u terenu i atmosferi. Od njh: ugljenik (C ), kiseonik (O), vodonik (H), azot (N), fosfor (P), kalijum (K), kalcijum (Ca), magnezijum (Mg), sumpor (S), bor(B), kobalt (Co), bakar (Cu), željezo (Fe), mangan (Mn), molidben (Mo) i cink (Zn) konstituišu one najvažnije. Oni su asimilirani od strane biljke u formi neorganskih jedinjenja i tako uklopljeni u složene organske molekule, ili u slučaju nekih, mogu biti iskorišteni takvi kakvi su. U slučaju slabog raspolaganja jednog ili više tih elemenata, dolazi do neregularnog i zakržljalog razvoja biljke. Iskorištavanje agrarnog tla i velike potrebe uzgajane biljke dovode do brzog konzumiranja ovih supstanci iz terena i prisiljava čovjeka da interveniše sa hemijskim supstancama, više ili manje kompleksnim, zvanim đubriva. Đubriva, jednostavna ili složena, čvrsta ili tečna, raznih kompozicija i kvaliteta, moraju se upotrebiti u tačno određenim momentima razvoja biljke da bi se maksimalno iskoristila efikasnost. Program đubriva L. Gobbi srl, sastavljen je od čvrstih i tečnih jedinjenja, upotrebe lisne i korijenske i karakterističan je sa visokim kvalitetom koji garantuje odlične rezultate i u lošim klimatskim uslovima. U nekim proizvodima dodavanje određenih supstanci (biološki i fiziološki aktivatori, vitamini grupe B), koje su proizvod detaljnih istraživanja od strane E. Gerlah-Njemačka, optimizuje im upotrebu i efikasnost. Elementi đubriva su neophodni za život , ta količina usvojena od biljke značajno varira. Na osnovu toga, elementi su podijeljeni u tri kategorije:


  • • Glavni elementi

  • • Sekundarni elementi

  • • Mikroelemenati

Zimag P

Fosforno tečno đubrivo, fosforna kiselina, sa magnezijumom i cinkom. ZiMAG P je proizvod na bazi fosfora koji mu omogućava efekat startera, zajedno sa magnezijumom i cinkom.

Detalji

Salter LG

Saltger LG je tečni proizvod posebno namjenjen za prevladavanje svih problema vezanih za salinitet i višak natrijuma u zemljištu.

Detalji

Dunger 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70

Đubriva NPK sastoje se od mikroelemenata sa niskom notom hlora namijenjen i za mješanje.Đubriva linije DUNGER su gnojiva u prahu i rastvorljiva su u vodi.

Detalji

Dunger 80

DUNGER 80 je formulacija u prahu rastvorljiva u vodi i nalazi primijenu kad god je visoka potreba za azotom, favorizuje brz i bujan razvoj kultura.

Detalji

Gerfos K

GERFOS K je formulat na bazi kalijum fosfata. Postojanje fosfora u jonskoj formi čini ga odgovarajućim za odvijanje i stimulisanje svih onih funkcija u biljci...

Detalji

Alga 6.5.5

Alga 655 je tečno mineralno đubrivo koje sadrži mikroelemente i ekstrakte morskih algi. Za kompletno snabdjevanje biljke hranljivim supstancama nalazi dobru primjenu tokom...

Detalji

Ger-ATS LG

Ger-ATS je mineralno azotno đubrivo sa povišenom notom sumpora i zbog toga je idealan za sulfatnu ishranu biljke, sam ili udružen sa drugim formulatima...

Detalji

LG 81

LG 81 je organskom i neralno đubrivo koje sadrži enzime i metabolitet dobijen efermentacijom, biljnog ekstrakte, prirodne citocinine, makro i mikroelemente.

Detalji

Magnesium 13 LG

Magnesium 13 LG je formulacija koja sadrži magnezijum za prevenciju i liječenje raznih fiziopatija koje se manifestuju na raznim kulturama zbog nedostatka ovog elementa.

Detalji

Magnesium Solfato LG

Magnesio Solfato LG je formulacija koja sadrži magnezijum vrhunske čistoće i rastvorljivosti, a nalazi upotrebu kako u lisnoj aplikaciji tako i u prihrani putem navodnjavajućeg sistema.

Detalji

AlgiMAG

AlgiMAG je formulat sastavljen od magnezìjuma, koji je zbog postojanja morske alge vrste Laminaria posebno namijenjen za spriječavanje i liječenje mnogobrojnih organskih oboljenja...

Detalji

AlgiCAL

AlgiCAL je formulat koji sadrži kalcijum, koji je zbog postojanja morske alge vrste Laminaria, posebno namijenjen za spriječavanje i liječenje mnogobrojnih...

Detalji

ALGA Ca

ALGA Ca je formulat koji sadrži kalcijum, koji zbog postojanja morske alge vrste Laminaria, je posebno namijenjen za prevenciju i liječenje mnogobrojnih oboljenja...

Detalji

ALGA Fe

ALGA Fe je tečni proizvod koji zbog prisustva koncentrata dobijenog iz morskih algi vrste Laminaria i zbog visokog sadržaja željeza je posebno namijenjen za spriječavanje i liječenje...

Detalji

Blattab

Jesensko opadanje lista sa voćaka i drugih vegetalnih vrsta, može biti blokirano i sa zakašnjenjem u zavisnosti od vrste voćke i, takođe, u zavisnosti od klimatskih dešavanja tj. od blagih temperatura u periodu poslije berbe.

Detalji

Boro 10 LG

Boro 10 LG je tečni formulat na osnovu boretanolamina namijenjen za tretiranja putem lista i korijena neophodan u prevenciji i liječenju nepravilnih...

Detalji

EG 118

EG 118 je namijenjen za tretiranje biljki koje pate od nedostatka mikro ili makro elemenata.Posebno efikasan rezultatima u eliminisanju karenci...

Detalji

Molydbenum 10 LG

Molybdenum 10 LG je formulacija na bazi molidbena, za lisnu prihranu, koji preveniše i liječi razne fiziopatije koje se manifestiju na nekim kulturama zbog nedostatka ovog elementa.

Detalji

Zinc LG S

Vrsta đubriva na bazi cinka. Zinc 10 LG S je proizvod namijenjen za prevenciju i liječenje fiziopatija koje se manifestuju na raznim kulturama....

Detalji

Alga Special

Tečni ekstrakt iz morskih algi visoke koncentracije. Alga specijal je koncentratski tečni ekstrakt iz Ascophyllum nodosum, jedne posebne alge, u agronomiji veoma dragocijene...

Detalji

Amiwuchs

Amiwuchs je proizvod namijenjen za upotrebu putem lista ili korijena, visoke koncentracije i brzog djelovanja, na bazi slobodnih aminokiselina...

Detalji

Calcium 44 LG

Proizvod Calcium 44 LG je u stanju da spriječi i liječi mnogobrojna fiziološka oboljenja nastala zbog nedostatka ovog dementa...

Detalji

BupHer 5 LG

BupHer 5 LG je tečni pomagač za proizvode koji se upotrebljavaju putem lista. Proizvod je namijenjen za smanjivanje PH vrijednosti distribuisanog preparata...

Detalji

Platina

Platina je proizvod na bazi aminokiselina u soluciji za lisnu prihranu koje nalaz i višestruku upotrebu u agrikulturi. Na višnji i trešnji smanjuje pucanje ploda.

Detalji

BioMass Sugar

To je organsko đubrivo, sa jedinstvenom formulom sastavljenom od šećera i njegovih derivata, od makro-hranljivih supstanci i oligoelemenata...

Detalji

Ryze

Ryze su mikrobiološki proizvod koji se uglavnom sastoji od mikoriznih gljiva koje pripadaju rodu Glomus, a karakteriše ih sposobnost...

Detalji

Anticlor Fe 24

Anticlor Fe 24 omogućava poboljšanje vegetativnog stanja biljke nastalog usljed nedostatka željeza. Preparat je namijenjen za folijarnu primjenu...

Detalji

Mangan 10 LG S

Mangan 10 LG S je proizvod namijenjen za prevenciju i sprečavanje fiziopatija koje se mogu javiti kao posljedica nedostatka mangana...

Detalji

Lgobbi

L.Gobbi radi već pedeset godina u Italiji i s vremenom je stekao vodeći položaj u branši područja svog djelovanja, a to su: uticaj na rast biljaka, regulatora, mikroelementi, organskih uređaja i drugih proizvoda za poljoprivrednu industriju. Za prodaju svojih proizvoda, L.Gobbi se služi rasprostranjenom mrežom koja se sastoji od visoko kvalifikovanih i dinamičnih prodavača koji pokrivaju cijelu teritoriju Italije i šire.

Posjeti stranicu

Helios group

Helios Grupa je kompleks više od 40 različitih kompanija, koje donose jedinstveno iskustvo, tradiciju i neprocjenjivo znanje za vašu porodicu. Na čvrsto postavljenom temelju izgradili su perspektivnu podlogu za brz i stabilan rast, te međusobni odnos s okolinom.

Posjeti stranicu