UGRENOVIĆ

Blattab

  • ĐUBRIVA NA BAZI MIKROELEMANTA - MJEŠAVINA TEČNIH MIKROELEMANATA
  • FORMULACIJA: Tečnost
  • PAKOVANJE:
    • Boce - 12 kom. X 1 l;
    • Kanisteri - 4 kom. X 6 kg;

KARAKTERISTIKE

Jesensko opadanje lista sa voćaka i drugih vegetalnih vrsta, može biti blokirano i sa zakašnjenjem u zavisnosti od vrste voćke (sorte koje imaju u svojoj prirodi poteškoću oslobađanja lista) i, takođe, u zavisnosti od klimatskih dešavanja tj. od blagih temperatura u periodu poslije berbe. Ostanak listova dovodi do nastavljanja vegetativne aktivnosti biljke koje uzrokuje kašnjenje u zrelosti stabla i zbog toga, poslije, postaje osjetljivija na zimsku i proljećnju hladnoću. Za materijal u rasadnicima i mladim sadnicama je neophodno predstaviti se bez listova u momentu kalemljenja ili presađivanja i izbjeći oštećenja od mehaničkog kidanja lista, koja su pogodna za početak gljivičnih i truležnih oboljenja, i još, takođe, izbjegavanje izlaska tečnosti iz tih oštećenja i parazitskih napada u fazi komerca, pa do zasađivanja. BLATTAB je proizvod koji se koristi putem lista i pospiješuje njegovo opadanje i sazrijevanje drveta. Sastoji se od mikroelemenata, u kelacijskoj formi, koji obavljaju ovu funkciju. Formulacija, na organskoj bazi, je ona koja se pokazala najodgovarajuća i najefikasnija.

SASTAV

  • BAKAR (Cu) u kelaciji sa EDTA - rastvorljiv u vodi.............................6,0 %
  • MANGAN (Mn) u kelaciji sa EDTA - rastvorljiv u vodi..........................2,0 %

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

Vrsta Doza Tretiranje
Rasadnici 0,5-1 kg/hl Može se pokazati potreba za drugim tretmanom. Tretirati do pojave kapljica na biljci.
JABUKA (srednja potrošnja vode 15-20 hl/ha) 500 g/hl Namijenjeno vrstama sa poteškoćom oslobađanja lista. Prvo tretiranje početkom oktobra. Drugo treriranje (ako je potrebno) 10-14 dana poslije prvog tretiranja
VINOGRAD(srednja potrošnja vode 15 hl/ha) 1,6 kg/hl Jedno tretirenje sa 24 kg/ha realizujući obilno kvašenje
800 g/hl U dva tretiranja sa razmakom od 7-8 dana: tretirati sa 12 kg/ha realizujući obilno kvašenje
KIVI (srednja potrošnja vode 10 hl/ha) 800 g/hl Prvo tretiranje poslije kompletne berbe. Drugo tretiranje (po potrebi): 10-14 dana poslije prvog.
RUŽE 500 g/hl Dva tretiranja u razmaku od 7-8 dana sa obilnim kvašenjem.
PAPRIKA 300 g/hl Tri tretiranja u razmaku od 7-8 dana sa obilnim kvašenjem.

NAPOMENA

Oko 7 dana poslije tretiranja, listovi postaju žuti i poslije 14 dana dolazi do potpune filoptoze (prevremeno opadanje lista). Potrebno je da u prvih 10 sati po vršenju tretiranja ne dođe do padavina. Aplikovanje proizvoda se vrši po obavljenoj kompletnoj berbi.

Lgobbi

L.Gobbi radi već pedeset godina u Italiji i s vremenom je stekao vodeći položaj u branši područja svog djelovanja, a to su: uticaj na rast biljaka, regulatora, mikroelementi, organskih uređaja i drugih proizvoda za poljoprivrednu industriju. Za prodaju svojih proizvoda, L.Gobbi se služi rasprostranjenom mrežom koja se sastoji od visoko kvalifikovanih i dinamičnih prodavača koji pokrivaju cijelu teritoriju Italije i šire.

Posjeti stranicu

Helios group

Helios Grupa je kompleks više od 40 različitih kompanija, koje donose jedinstveno iskustvo, tradiciju i neprocjenjivo znanje za vašu porodicu. Na čvrsto postavljenom temelju izgradili su perspektivnu podlogu za brz i stabilan rast, te međusobni odnos s okolinom.

Posjeti stranicu