UGRENOVIĆ

Gerba 4 LG

  • STIMULATIVNI FITOREGULATOR
  • FORMULACIJA: Tečnost

KARAKTERISTIKE

Gerba 4 LG je proizvod na bazi 6-benziladenina i ima dvije namjene: usklađivanje vegetativnog razvoja biljke i prorijeđivanje plodova. U rasadnicima i na mladim voćkama jabuke i kruške upotreba ovog proizvoda poboljšava razvoj bočnih grana, na način da ubrzava njihov ulazak u proizvodnju, posebno na sortama sa slabom sposobnošću grananja. Na voćkama od 1-4 god. povećava ugao usađivanja glavnih grana. Na biljke već u proizvodnji, upotreba Gerba 4 LG ima funkciju hemijskog prorijeđivanja kako na tradicionalne sorte kao Golden, Gala i dr. tako i na novije sorte kao Fuji, Braeburn i dr.

SASTAV

  • BA (6-bemziladenin) čisti …........................................... 4,0 g
  • Primjese ….................................................................. 100,0 g

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

Vrsta Doza Tretiranje
Sadnice koje još nisu u proizvodnji i sadnice u rasadnicima 1,8-2,5 l/hl Za povećanje ugla glavnih grana.
KRUŠKE 375 ml/hl Za ubrzano izbijanje grana. Izvršiti 3 tretmana u razmaku od 5-7 dana. Prvo izvršiti kada su mladice razvijene od vrhovnog pupa dužine od 5-7 cm i imaju 4-8 listova još neraširenih kompletno.
JABUKE 250 ml/hl
JABUKA (već u proizvodnji) 125-500 ml/hl Za prorijeđivanje plodova. Izvršiti tretiranje kada plodovi na granama od 2 ili više godina imaju promjer od 12-14 mm. Veći efekt se postiže u kombinaciji sa Diragerom ili ako se već koristi nakon tretmana sa Diramidom.

Lgobbi

L.Gobbi radi već pedeset godina u Italiji i s vremenom je stekao vodeći položaj u branši područja svog djelovanja, a to su: uticaj na rast biljaka, regulatora, mikroelementi, organskih uređaja i drugih proizvoda za poljoprivrednu industriju. Za prodaju svojih proizvoda, L.Gobbi se služi rasprostranjenom mrežom koja se sastoji od visoko kvalifikovanih i dinamičnih prodavača koji pokrivaju cijelu teritoriju Italije i šire.

Posjeti stranicu

Helios group

Helios Grupa je kompleks više od 40 različitih kompanija, koje donose jedinstveno iskustvo, tradiciju i neprocjenjivo znanje za vašu porodicu. Na čvrsto postavljenom temelju izgradili su perspektivnu podlogu za brz i stabilan rast, te međusobni odnos s okolinom.

Posjeti stranicu