UGRENOVIĆ

Fitoregulatori

Fitoregulatori predstavljaju grupu prirodnih ili sintetičkih organskih jedinjenja koja imaju primaran uticaj na rast, razvoj i zrenje vegetativnih i reproduktivnih dijelova biljke. Već odavno raširena upotreba fitoregulatora dovela je do povećanja proizvodnje i poboljšanja kvaliteta, smanjujući na minimum uticaj na životnu okolinu, iznad svega, izbjegavanje upotrebe štetnih materija za čovjeka i za prirodu.Oni su u stanju da regulišu metaboličku aktivnost biljke i unutar nje se kreću brzo i slobodno. Reaguju u niskim dozama i nalaze upotrebu u raznim varijantama, posebno utiču na rast, diferencijaciju i razvoj generalno. Koristeći fitoregulatore, čovjek je u mogućnosti da utiče na neke od vegetativnih faza kao npr. kontrolu cvjetanja, prorijeđivanje plodova, regulisanje rasta, i prilagođavanje vremena berbe plodova u voćnjaku. Fitoregulatore biljka apsorbuje kroz ćelije listova, korijena i plodova gdje dolazi do uzajamnog djelovanja sa već postojećim biohemijskim radom biljke. Rade po principu imitiranja prirodnih biljnih hormona, ili tako što blokiraju proizvodnju ili aktivnost tih prirodnih biljnih hormona. Među najvažnijim faktorima koji utiču na razvoj i stepen reakcije na fitoregulatore su: voćna vrsta, ukupno zdravstveno stanje stabla, faza razvoja biljke u trenutku tretmana, količina roda, stresni uslovi kojima su stabla bila izložena kako u prethodnoj sezoni tako i u proljeće prije primjene preparata, vrsta i koncentracija proizvoda, ujednačenost nanošenja proizvoda i klimatski uslovi prije, tokom i poslije tretmana.

CROPAID ANTIFROST

CROPAID je organski proizvod sa ravnotežom mikroelemenata pažljivo formulisan za lisne aplikacije, aplikacije putem navodnjavanja i za kultivacije izvan tla. AntiFrost prirodni proizvod protiv hladnoće,povećava otpornost biljke na zimu i mraz.

Detalji

CROPAID ANTIHEAT

CROPAID je organski proizvod sa ravnotežom mikroelemenata pažljivo formulisan za lisne aplikacije, aplikacije putem navodnjavanja i za kultivacije izvan tla. AntiHeat prirodni proizvod protiv toplote, povećava otpornost biljke na ljetne vrućine.

Detalji

REDSKIN

RedSkin LG je đubrivo – biostimulator u tečnom stanju na bazi kalijuma, sa svojstvom da unaprijedi boju ploda. RedSkin LG pospješuje ujednačen rast biljke i proizvodnju trofičkih supstanci kod ploda...

Detalji

AF 96

AF96 je proizvod na bazi naftil-sirćetne kiseline i njenog amida. Ima namijenu da poboljša prinos i kvalitet ploda, naročito primijenljiv na one vrste koje imaju poteškoća u donošenju dobrog prinosa.

Detalji

Auxiger LG

Auxiger LG je tečni fitoregulator sa polivalentnim dijelovanjem koji ubrzava cvijetanje, stimuliše odmetanje, smanjuje štetu prouzrokovanu ledom i zimom, povećava veličinu ploda...

Detalji

Diramid

Diramid je proizvod na bazi amida (skroba) od aifa-naftilacetico acido (kiselina), specifičan za prorjeđivanje voća. Namjena proizvoda je ta da oslobađa biljku od pretjeranog prinosa...

Detalji

Dirager

Dirager je proizvod na bazi naftil-sirćetne kiseline, namijenjen za prorijedu voća. Može se koristiti u poodmakloj fazi razvoja ploda u odnosu na upotrebu amida NAD...

Detalji

Obsthormon 24a

Obsthormon 24a, na bazi naftil-1-sirćetne kiseline (NAA), je fitoregulator osmišljen namijenski za pripremu protiv preranog opadanja jabuke, kruške i breskve.

Detalji

Stimolante 66f

Proizvod je biljni stimulans na bazi naftil-sirćetne kiseline i posebnih ekstrakata biljnih aktivatora metaboličkih funkcija sa sposobnošću da ubrza razvoj biljke...

Detalji

Gibrelin

Gibrelin je proizvod na bazi gibrelinske kiseline koja ima stimulativno djelovanje i povećava prinos biljke. Podstiče i poboljšava pupanje i cvijetanje za iduću sezonu...

Detalji

Gerlagib LG

Gerlagib LG je fìtoregulator na bazi gibrelina A4-A7 sa stimulativnim djelovanjem na odmetanje koji nalazi primjenu na nekim vrstama jabuke i kruške.

Detalji

Progerbalin LG

Progerbalin LG je proizvod čija se formula temelji na povezanosti gibrelina A4-A7 sa 6-benzilade-ninom. Ta dva biljna regulatora utiču pozitivno na...

Detalji

GerBA 4 LG

Gerba 4 LG je proizvod na bazi 6-benziladenina i ima dvije namjene: usklađivanje vegetativnog razvoja biljke i prorijeđivanje plodova.

Detalji

Gerephon SL

Gerephon LG je proizvod na bazi etefona, koji nakon što je apsorbovan od strane biljke, oslobađa etilen. Ovaj gas, već normalno proizveden od same biljke, je u stanju da stimuliše dozrijevanje ploda.

Detalji

Germon za drvenaste pelcere

Germon okorjenjavajući prah sadrži aktivnu materiju koja se po svojoj prirodi i koncentraciji već pokazala efikasna na većem broju pelcera...

Detalji

Germon za zeljaste biljke

Germon okorjenjavajući prah sadrži aktivnu materiju koja se po svojoj prirodi i koncentraciji već pokazala efikasna na većem broju pelcera...

Detalji

Geramid-Neu

Geramid-Neu je proizvod na bazi amida naftil-sirćetne kiseline, koji ima za cilj osloboditi stablo od prekomjerenog broja plodova...

Detalji

Germon L

Germon L je tečni regulator rasta biljaka koji se, zahvaljujući vrsti i koncentraciji aktivne materije, pokazao dobrim na većini drvenastih reznica...

Detalji

Lgobbi

L.Gobbi radi već pedeset godina u Italiji i s vremenom je stekao vodeći položaj u branši područja svog djelovanja, a to su: uticaj na rast biljaka, regulatora, mikroelementi, organskih uređaja i drugih proizvoda za poljoprivrednu industriju. Za prodaju svojih proizvoda, L.Gobbi se služi rasprostranjenom mrežom koja se sastoji od visoko kvalifikovanih i dinamičnih prodavača koji pokrivaju cijelu teritoriju Italije i šire.

Posjeti stranicu

Helios group

Helios Grupa je kompleks više od 40 različitih kompanija, koje donose jedinstveno iskustvo, tradiciju i neprocjenjivo znanje za vašu porodicu. Na čvrsto postavljenom temelju izgradili su perspektivnu podlogu za brz i stabilan rast, te međusobni odnos s okolinom.

Posjeti stranicu