UGRENOVIĆ

CROPAID AntiHeat

  • Đubriva na bazi mikroelemenata
  • FORMULACIJA: Tečnost

KARAKTERISTIKE

AntiHeat prirodni proizvod protiv toplote, povećava otpornost biljke na ljetne vrućine. CROPAID je organski proizvod sa ravnotežom mikroelemenata pažljivo formulisan za lisne aplikacije, aplikacije putem navodnjavanja i za kultivacije izvan tla. Namjenjen je i za cvijeće u mješavini sa đubrivima. Prilagođen za jagode i male plodove generalno. Proizvod se apsorbuje od strane lista i korijena. Prednosti: CROPAID je proizveden koristeći samo najbolje materije visokog kvaliteta, bakar, željezo, mangan i cink su potpuno u kelaciji. To garantuje: efikasnost distribucije i iskorištavanje mikroelemenata – i do 5 puta efikasniji u odnosu na mix na bazi sulfata. Povećava otpornost kultura na biotički i nebiotički stres. Može se aplikovati na korijenski i lisni aparat. Proizvod potpuno kompatibilan: ne formira se talog ni sedimenti i ostavlja čiste linije kapljanja. Dozvoljen u biološkoj poljoprivredi.

SASTAV

  • Bor (B) ............................…................................... 0,38 g
  • Bakar (Cu) ............................................................. 0,10 g
  • Željezo (Fe) ............................…............................ 3,50 g
  • Mangan (Mn) ......................................................... 0,83 g
  • Molidben (Mo) ......................….............................. 0,06 g
  • Cink (Zn) ............................................................... 0,48 g

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

Vrsta Doza Tretiranje
Putem lista (Voće) 4 lit/ha Tretirati dok ne dođe do stvaranja kapljica. Koristiti u koncentraciji 500 ml/hl.3 aplikacije svake 2 sedmice.
POVRĆE 2-3 lit/ha
PUTEM KORIJENA 2 lit/10 kg đubriva U mješavini sa đubrivima rastvorljivim u vodi.

NAPOMENA

Prskati cijelu biljku sa dobijenom solucijom 7 dana prije nego što se verifikuje porast temperatura / opadanje temperatura. Koristiti po mogućnosti vodu sa niskim sadržajem hlora i sa pH vrijednosti nižom od 7. Ne mješati sa proizvodima alkalne reakcije i ne koristiti okvašivače. Aplikovati tokom hladnijih / toplijih sati dana. Biljke ne bi trebalo da su pod stresom prije aplikacije. Efekat je privremen zbog čega bi se eventualno trebao ponaviti nakon 15 dana. Važno je pratiti kulture i regulisati odnos hranjivih supstanci na osnovu potreba. U nekim situacijama može biti potrebno dodavanje željeza (Anticlor Fe) da bi se garantovao adekvatan nivo hranjiva. Izvršiti najmanje tri aplikacije, jednu svake dvije sedmice, tokom sezone rasta.

Lgobbi

L.Gobbi radi već pedeset godina u Italiji i s vremenom je stekao vodeći položaj u branši područja svog djelovanja, a to su: uticaj na rast biljaka, regulatora, mikroelementi, organskih uređaja i drugih proizvoda za poljoprivrednu industriju. Za prodaju svojih proizvoda, L.Gobbi se služi rasprostranjenom mrežom koja se sastoji od visoko kvalifikovanih i dinamičnih prodavača koji pokrivaju cijelu teritoriju Italije i šire.

Posjeti stranicu

Helios group

Helios Grupa je kompleks više od 40 različitih kompanija, koje donose jedinstveno iskustvo, tradiciju i neprocjenjivo znanje za vašu porodicu. Na čvrsto postavljenom temelju izgradili su perspektivnu podlogu za brz i stabilan rast, te međusobni odnos s okolinom.

Posjeti stranicu