UGRENOVIĆ

BioMass Sugar

  • FORMULACIJA: Tečnost

KARAKTERISTIKE

To je organsko đubrivo, sa jedinstvenom formulom sastavljenom od šećera i njegovih derivata, od makro-hranljivih supstanci i oligoelemenata, proizvod od prvih materija koje se godišnje obnavljaju. Ojačava i simuliše proliferaciju korjena, poboljšavajući otpornost na napade parazita, limitujući njihovu štetu. BioMass Sugar je jedna emulzijska formulacija od ekstrakta i hidrolizanata šećerae trske koja sadrši seriju velikih hranljivih elemenata, oligoelemenata i šećera.

Djelovanje BioMass Sugara se pokazuje kroz sledeće aktivnosti:

  • Stimuliše korisne organizme i povećava enzimske mikrobske aktivnosti za usklađivanje odnosa ugljenik/azot u terenu. Dodatni ugljenik na raspolaganju u terenu omogućava korisnim mikroorganizmima metabolizaciju viška azota i proliferaciju korjena.
  • Stvara u terenu jedan zdraviji ambijent zbog postojanja mikrorganizama i uspostavlja simbiotičan odnos sa biljkom
  • Stimuliše rast vegetativnog aparata, iznad svega korijenskog, sa porastom otpornosti na nanesenu štetu od napada raznih organizama u terenu.

Ponavljajući aplikaciju tokom čitave sezone ojačava se i štiti prinos od prirodnog stresa i mogućim susretima sa infekcijama i drugim invazijama.

SASTAV

  • Organski ugljenik (C) biološkog porijekla .............43% (ekvivalentno 248 g/l)
  • Azot (N) organski...............................................0,4% (ekvivalentno 2,3 g/l)
  • Salinitet na 20°C................................................133 uS/cm
  • FosforV-oksid.....................................................0,23%
  • Kalijumoksid......................................................2,9%
  • pH.....................................................................60

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

Vrsta Doza Tretiranje
Prije sadnje 240 l/ha (24 ml/m2) Aplikovati najmanje 7 dana prije presađivanja
Poslije sadnje 20-40 l/ha (2-4 ml/m2) U tretmanu održavanja, BioMass Sugar treba bitì aplikovan samo na biljke koje su već u aktivnoj fazi rasta (najmanje 3 sedmice od presađivanja). Održavati interval između tretmana od 2-3 sedmice. Za ostvarivanje dobre efikasnosti trebalo bi garantovati najmanje 3 aplikacije tokom sezone.

NAPOMENA

Razgraditi BioMass Sugar u minimalnom odnosu 1 na 1 sa vodom, aplikovati na vlažan teren, dobro pripremljen. Za evantualne ručne aplikacije koristiti soluciju u odnosu 1 l BioMass Sugara sa 9 l vode. Poslije aplikacije, u svim slučajevima, slijediti sa 8-10mm vode prskanjem (=8-10 l vode na m2). Za ostvarivanje boljih rezultata, u momentu aplikacije, teren treba biti na nivou vlažnosti najmanje 60-70% od mogućnosti terena. Eventualno prskati sa 8-10 mm vode.

Lgobbi

L.Gobbi radi već pedeset godina u Italiji i s vremenom je stekao vodeći položaj u branši područja svog djelovanja, a to su: uticaj na rast biljaka, regulatora, mikroelementi, organskih uređaja i drugih proizvoda za poljoprivrednu industriju. Za prodaju svojih proizvoda, L.Gobbi se služi rasprostranjenom mrežom koja se sastoji od visoko kvalifikovanih i dinamičnih prodavača koji pokrivaju cijelu teritoriju Italije i šire.

Posjeti stranicu

Helios group

Helios Grupa je kompleks više od 40 različitih kompanija, koje donose jedinstveno iskustvo, tradiciju i neprocjenjivo znanje za vašu porodicu. Na čvrsto postavljenom temelju izgradili su perspektivnu podlogu za brz i stabilan rast, te međusobni odnos s okolinom.

Posjeti stranicu