UGRENOVIĆ

Platina

  • SPECIJAL
  • FORMULACIJA: Tečnost

KARAKTERISTIKE

Platina je proizvod na bazi aminokiselina u soluciji za lisnu prihranu koje nalaz i višestruku upotrebu u agrikulturi. Na višnji i trešnji smanjuje pucanje ploda. Na kruški i drugim kulturama poboljšava kvalitet ploda. Poboljšava apsorbovanje i iskorištavanje željeza. Platina je proizvod na bazi Triptofana, jedne aminokiseline od velike važnosti, preteča mnogih supstanci korisnih za biljku, u stanju da omekšaju i elastiziraju epidermu ploda u porastu. U finalnoj fazi rasta ploda, unutrašnji pritisak koji vrše ćelije ploda, dostìže maksimalne nivoe i zbog eventualnih promijena, kao onih uzrokovanih kišom, mogu prouzrokovati pucanje ploda. Povećava njenu elastičnosti u trajanju od 3-5 dana omogućava drastično smanjivanje učestalosti pucanja.

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE (VIŠNJA, TREŠNJA, ŠLJIVA)

1,5 l/ha na trešnju standard i 600-800 ml/ha na male plodove sa crvenim bobicama. Maksimalno 4 aplikacije, u svakom slučaju, prvi tretman u fazi dobijanja boje ploda (otprilike 20 dana prije berbe) bez obzira da li će doći do kiše ili ne. Svi naredni tretmani trebali bi se izvršiti 2 dana prije kiše, kad su predviđene padavine i kada je prethodni tretman izvršen prije više od 5 dana. Izvršiti ponovni tretman, ako je palo više od 20 mm kiše od poslednje aplikacije i ako je prosječna temperatura viša od 25°C i kiša je predviđena ponovo. Ne aplikovati Platina sa temperaturama nižim od 15°C. Prilagoditi količinu vode na način da se kompletno pokvase plodovi. Visoke temperature smanjuju efekat Platine i zbog toga ako je predviđen period toplog vremena poslije padavina, interval između dvije aplikacije treba da bude smanjen. Prosiječan interval je 7 dana, ali za ostvarivanje dobrih rezultata, ovaj period treba biti smanjen poslije jakih padavina ili visokih temperatura. Obrnuto, kada je period suhog i stabilnog vremena nije potrebno ponavljati aplikaciju do narednog predviđanja padavina. Kada se aplikuje više puta Platina može prouzrokovati prevremenosazrijevanje i u tom slučaju i berba treba da se izvrši prije. Što zreliji je plod toliko više je podložan pucanju (veći je, ima više šećera i opna je tanja)

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE (KRUŠKA)

1,5 l/ha za poboljšavanje kvaliteta i kalibra ploda. Tretirati se otprilike 2 sedmice poslije punog cvijetanja ako su temperature relativno visoke ili 3 sedmice poslije cvijetanja sa nepovoljnom klimom, ali sa temperaturama najmanje 15 °C, još bolje ako je oko 18°C. Količina vode 300 l/ha. Samo jedna aplikacija je dovoljna. Više tretiranja ne poboljšava rezultat. Nema efekat prorijeđivanja. Moguće je održati istu količinu kruške na drvetu i poboljšati prinos po hektaru, osim ostvarivanja od 20% više voća u boljoj klasi i ostvarivanja bolje cijene.Platina ima jedan sinergentski odnos sa gibrelinskom kiselinom na kruškama tretiranim za bolje odmetanje.

Lgobbi

L.Gobbi radi već pedeset godina u Italiji i s vremenom je stekao vodeći položaj u branši područja svog djelovanja, a to su: uticaj na rast biljaka, regulatora, mikroelementi, organskih uređaja i drugih proizvoda za poljoprivrednu industriju. Za prodaju svojih proizvoda, L.Gobbi se služi rasprostranjenom mrežom koja se sastoji od visoko kvalifikovanih i dinamičnih prodavača koji pokrivaju cijelu teritoriju Italije i šire.

Posjeti stranicu

Helios group

Helios Grupa je kompleks više od 40 različitih kompanija, koje donose jedinstveno iskustvo, tradiciju i neprocjenjivo znanje za vašu porodicu. Na čvrsto postavljenom temelju izgradili su perspektivnu podlogu za brz i stabilan rast, te međusobni odnos s okolinom.

Posjeti stranicu